E-SINAV HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

E SINAV GENEL AÇIKLAMALAR

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS), kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü adaylarına yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “e-Sınav randevu sistemi” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.

MTSK Müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm adaylar ile halen klasik sınavda sorumluluğu devam adaylar e-Sınav başvurusu yapabilir. MTSAS e-Sınav uygulamasına başvuru yapan adaylar klasik sınava geçiş yapamazlar. Tekrar klasik sınava geçiş yapabilmeleri için e-Sınavdaki haklarını (5 hak) doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.

Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan aday, e-Sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen adayın 1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Adayın sağlık kurulu raporu varsa toplamda 5 (beş) olan sınav hakkı bittikten sonra giremediği sınav için 1(bir) hak daha kullanabilir. Sınav hakkı biten adayın dosyası kapandığı için MTSK Müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Aday, katıldığı e-Sınav uygulamasında başarısız olduğu dersler varsa en erken 15 (on beş) gün sonra yeni bir e-Sınav randevusu alabilir. Bu adaylar son katıldıkları e-Sınav uygulamasından sonra 2 ay içinde yeni bir e-Sınav uygulamasına başvurmadıkları takdirde 1 (bir) sınav haklarını daha kullanmış sayılırlar. e-Sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, MEBBİS MTSAS e-Sınav Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Adayın sınava giremeyeceğine dair sağlık kurulu raporu varsa sınav gününden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğruluğundan ADAY, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜ sorumludur.

Sisteme girilen aday fotoğrafı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. Sistemde yer alacak vesikalık fotoğrafın son 3 (üç) ay içinde çekilmiş, renkli ve adayın yüzünün tanınabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

3. e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. Adayın A1, A2, B, C, D veya E sertifika türünden eğitimini tamamlamış olması

b. Aday klasik sınava başvurmuş ya da katılmış ise sınav sonucunun ilan edilmiş olması

c. Adayın e-Sınav ücretini yatırmış olması

ç. Adayın e-Sınav randevu sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması

d. Adayın son katıldığı e-Sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (onbeş) gün geçmiş olması

e. Klasik sınavda 5. (beşinci) hakkı için başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar tüm haklarını kullanmış sayılacaklarından bu hakları için e-Sınav başvurusu da yapamazlar. Sınav hakkı biten adayların dosyası kapandığından klasik ya da e-Sınav başvurusu için MTSK Müdürlüğüne yeni kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. E-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Adaylar, e-Sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerine kurumsal tahsilat programı aracılığı ile e-Sınav hesabına yatıracaktır.

Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı bulunacaktır. Bu bilgilerde yanlışlık olması durumunda sorumluluk adaya aittir.

5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday, e-Sınav başvurusunu, sınav ücretini ilgili bankalara yatırdıktan sonra bağlı olduğu kurs müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır. e-Sınav başvurusu yapılan adayların bilgileri bağlı oldukları milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan adaylar için e-Sınav randevu sistemi bir sınav tarihi ve saati belirleyecektir. Randevusu onaylanan aday, eSınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir. Adayın belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulaması sadece Türkçe olarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için tercüman görevlendirilmesi ve yabancı dilde sınav uygulaması yapılmaz.

6. İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

6.1. Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a. e-Sınav başvuru işlemleri için http://mebbis.meb.gov.tr adresinden, MEBBİS MTSAS e-Sınav modülüne girerek aday için başvuru yapmak.

b. Başvuru formunu ve banka dekontunu adayın dosyasında saklamak.

c. Aday dosyasını, incelemesinin yapılması için milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek.

ç. e-Sınava girecek olan adaylar için e-Sınav yerleri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı "e-Sınav giriş belgesi"ni sistemden almak, bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine onaylatmak ve sınav tarihinden önce adaylara imza karşılığı teslim etmek.

d. Sistemden alınan e-Sınav giriş belgesini adaylara teslim ederken sınav esnasında yanında cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.

e. e-Sınavın başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak.

f. Adayların sınav sırasında fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanını (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.

g. Sınav tamamlandıktan sonra MEBBİS MTSAS e-Sınav modülünden sınava giren adayların sonuç listesini çıkarmak ve adaylara tebliğ etmek.

6.2. Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a. e-Sınav başvurusu yapan adayın dosyasını inceleyerek uygun olanların onay işlemini MEBBİS MTSAS e-Sınav modülü üzerinden yapmak.

b. e-Sınav giriş belgesini, fotoğraf kontrol raporuyla karşılaştırıp onaylamak, yanlışlık varsa reddetmek.

c. e-Sınav uygulamasına sağlık kurulu raporu alarak girmeyen adayların rapor bilgilerini sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içinde MEBBİS MTSAS e-Sınav modülüne işlemek

6.3. Genel Müdürlüğün Yapacağı İşlemler

a. Aday başvurularını e-Sınav randevu sistemi aracılığıyla alarak adayların e-Sınav uygulaması için sınava girecekleri tarih, saat ve salonları belirlemek ve e-Sınav randevu sistemi üzerinden ilan etmek

b. e-Sınav uygulama takviminde belirtilen tarihlerde Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde e-Sınavı uygulamak

c. e-Sınav sonrası sonuçları adaylara duyurmak, ayrıca http://mebbis.meb.gov.tr İnternet adresinde MEBBİS MTSAS e-Sınav modülü aracılığıyla sınav sonuç listelerini ilan etmek.

7. e-SINAV GİRİŞ BELGESİ

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alacaktır.

Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK'nın adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

Adaylara ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

8. e-SINAV UYGULAMASI

a. e-Sınav uygulamaları belirlenen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaktır.

c. Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi) bulunduracaktır.

ç. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır.

d. Adaylar sınav salonlarına alınırken yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

e. Adaylar salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra adaylara sınavda uyulacak kurallar hakkında bilgi verilecektir.

f. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salondan ayrılırlar.

g. Aday, e-Sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olduğunu kontrol eder. Aday için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa aday salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.

h. Salon görevlileri adayların kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.

ı. Salon görevlileri sınav başlamadan önce adayların kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.

i. e-Sınav "Uygulama Kuralları" sınav başlamadan önce aday tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

j. Aday tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

l. Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

m. Adaylar isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-Sınav yazılımı adaydan iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve adayın sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır.

n. Aday sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine "girmedi" yazılacaktır.

o. Sınav bitiminden sonra:

- Salon görevlileri sınavını tamamlayan adayların sorulara verdikleri cevapları gösteren formlardan 2 (iki) nüsha alacaktır. Bu formlar adaylar tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası adaya verilecek, diğer örneği merkezde kalacaktır.

- Sınav salonundan ayrılan adaylar salon girişinde bulunan bilgisayardan sınav sonuçlarını alacaktır.

9. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

b. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayın kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Adayın yerine başkasının sınava girmesi (Bu durumda emniyet görevlilerine haber verilecek.),

d. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

e. e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

f. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

10. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

e-Sınav yazılımı adaya sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını veri tabanı sisteminde saklar. Adayın her ders için sorulara verdiği doğru cevap sayısı tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayısı üzerinden her ders için 100 puan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. Her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınavını bitiren aday, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan TC kimlik numarasını girerek öğrenebilir. Ayrıca adayın bağlı bulunduğu MTSK Müdürlükleri, MTSAS modülünden sınava giren adayların sonuç listesini alarak adaylara tebliğ edecektir.

12. SINAV KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ

12.1 e-Sınav Merkez Sınav Yürütme Komisyonu

e-Sınav Merkez Yürütme Kurulu; merkez sınav yürütme kurulu başkanı veya üyeleri arasından belirlenen bir başkan, şube müdürü, öğretmen, programcı veya mühendis düzeyinde Genel Müdürlük/Bilgi İşlem Grup Başkanlığından iki üyeden Başkanlığın teklifi, Genel Müdürün onayı ile oluşturulur.

e-Sınav Merkez Yürütme Kurulu, e-Sınav uygulamalarının mevzuatına uygun yapılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Sınavları doğrudan sınav merkezi ya da izleme merkezinden takip eder. Merkez Sınav Yürütme Kuruluna iletilmek üzere sınav ile ilgili rapor düzenler.

12.2 e-Sınav Bina Komisyonu

e-Sınav Bina Komisyonu; il/ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünde görevli şube müdürü, e-Sınav salonunun bulunduğu okulda görev yapan okul müdürü veya müdür yardımcısı düzeyinde bir bina sorumlusu, Ankara'da yapılan sınavlarda Genel Müdürlük/Bilgi İşlem Grup Başkanlığında görev yapan bilgisayar alanında öğretmen, programcı, formatör, mühendis ya da e-Sınav uygulama sertifikasına sahip bir sınav uygulama sorumlusu, öğretmen, programcı ya da mühendis düzeyinde bir salon başkanı ve bir gözetmen ile bir hizmetliden oluşan komisyon Başkanlığın teklifi, Genel Müdürün onayı ile oluşturulur.

Ankara dışında yapılan sınavlarda ise bilgisayar alanında öğretmen, programcı, formatör, mühendis ya da e-Sınav uygulama sertifikasına sahip bir sınav uygulama sorumlusu, öğretmen, programcı ya da mühendis düzeyinde bir salon başkanı ve bir gözetmen ile bir hizmetliden oluşan komisyon il millî eğitim müdürünün onayı ile oluşturulur.

e-Sınav Bina Komisyonu; sınav öncesi e-Sınav salonunun hazır hâle getirilmesi, adayların oturma düzenlerine uygun olarak e-Sınav salonlarına alınması, kimlik kontrollerinin yapılması, sınavın güvenli bir şekilde uygulanması, salon aday yoklama listesinin imzalatılması ve adaylara sorulara verdikleri cevapları gösteren formlardan imza karşılığı bir nüsha verilmesi ve benzeri işleri Merkezi Sistem Sınav Yönerge'nin 22 nci maddesinde belirtilen görevlere uygun olarak yapar.

BİZE BİR MAİL İLE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ.